Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Tool Talentontwikkeling

Topsport in Nederland is de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Daarmee wordt ook talentherkenning en talentontwikkeling steeds belangrijker. Om mee te kunnen blijven doen in de internationale sportieve strijd, is optimalisering van de talentontwikkelingsfase noodzakelijk. Dit is waarom Sportservice Flevoland topsportverenigingen én verenigingen die aan de slag willen met talentontwikkeling, een gratis talentontwikkelingsscan aan kan bieden.

Thema's Talentontwikkeling

Het doel van de Tool Talentontwikkeling is om de (top)sportvereniging handvatten te geven voor de toekomst, gericht op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de verenigingsorganisatie en de talentontwikkeling. De vereniging wordt aan de hand van een scan beoordeeld op de volgende thema’s:

  • Beleid en strategie
  • Werkwijze en interne communicatie
  • Clubcultuur
  • Externe communicatie
  • Topsport ondersteunende thema’s
  • Bestuur en management
  • Human resource management
  • (trainings)Faciliteiten
  • Horeca

Rapportage

Na het afnemen van de gratis Tool Talentontwikkeling ontstaat er een vrij volledig en onafhankelijk beeld van uw sportvereniging. Het doel van de Talentontwikkelingsscan is om de vereniging een perspectief te bieden op het gebied van kwaliteit en effectiviteit met betrekking tot het topsportklimaat. Op basis van de scan worden alle bevindingen gebundeld en verschillende adviezen opgesteld, die u in de vorm van een rapportage van ons ontvangt. De Tool Talentontwikkeling biedt handvatten waarmee uw vereniging zich verder kan ontwikkelen op de verschillende aan bod gekomen thema’s.

Wilt u meer informatie, een scan aanvragen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Robbert Bonsink, bonsink@sportflevo.nl