Sportservice Flevoland

Onderzoek

Meten is Weten

Sportservice Flevoland adviseert en ondersteunt gemeenten, sportbedrijven, verenigingen en andere organisaties. Om dit goed te kunnen doen verzamelen, ordenen en delen wij kennis én doen wij onderzoek.

Zo wordt het bijvoorbeeld steeds belangrijker om een sportevenement te vertalen naar de effecten en de uitstraling die het heeft. Met onderzoek krijgt u interessante en relevante informatie boven tafel waarmee u grip op uw evenement houdt. Daarnaast geeft het ook interessante informatie voor mogelijke partners.

Sportcijfers Flevoland

Onderzoek is een belangrijk instrument voor zowel het meten van impact en resultaten als het signaleren van trends en ontwikkelingen. Wij doen onderzoek naar de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, kernsporten, economische impact van evenementen, topsport en aangepast sporten. Ook de actuele ontwikkelingen zoals de coronamaatregelen meten wij en nemen wij mee. Daarnaast is deze kennis een onmisbare leidraad voor het inrichten van beleid en strategie.

Sportpeiling Flevoland

Wij zetten regelmatig sportpeilingen in voor het peilen van de opinie over diverse Flevolandse sportvraagstukken. De vragen worden meestal voorgelegd aan specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld evenementenorganisaties, sportverenigingen en/of topsporters. Maar er zijn ook thema’s waarbij de Flevolander in het algemeen gevraagd wordt hoe hij/zij tegen bepaalde vraagstukken aankijkt.

Onderzoeken Sportthema's

Landelijke onderzoeken dragen bij aan het meten van bepaalde trends en ontwikkelingen en kunnen helpen bij het inrichten van nieuw beleid en strategie. Vele instanties waaronder Ministerie van VWS, het Mulier Instituut, NOC#NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen doen onderzoek op thema’s binnen de sport. Op een aantal thema’s waarop landelijke onderzoeken worden gedaan, legt SSF de focus binnen het jaarplan.

Alle externe onderzoeken die worden gepubliceerd en die relevant zijn om te verspreiden in Flevoland, hebben wij weergegeven op een aparte pagina. Tevens worden er  trends en actuele onderwerpen die interessant zijn gepubliceerd.

Onderzoeken 'Corona en de sport'

De maatregelen getroffen door de Nederlandse overheid betreffende het COVID-19 virus heeft vele sectoren getroffen, waaronder zeker ook de sport. Sportverenigingen, sportaanbieders en evenementenorganisaties zijn in de problemen geraakt vanwege daling in lidmaatschappen en verliezen van sponsoren. In 2021 zijn er meerdere landelijke en Flevolandse onderzoeken verricht om de gevolgen van de corona inzichtelijk te maken. De resultaten van het onderzoek geven ons handvatten voor het aanbieden van betere en aangepaste ondersteuning.

Zo Sport Nederland

In het jaarlijkse rapport ‘Zo Sport Nederland’ van NOC*NSF worden de laatste trends en ontwikkelingen met betrekking tot de sportdeelname in Nederland weergegeven. Vanwege de ontwikkelingen van COVID-19 is er een hoop veranderd.

Het onderzoeksrapport laat zien dat Flevoland 52% sporters heeft en 20% lid is van een sportaanbieder. Daarmee heeft Flevoland samen met Zeeland en Groningen de minste sporters. Ook qua ledenaantallen scoort Flevoland het laagst. Evenals Limburg en Zeeland scoort Flevoland maar 20%.

© 2024 Sportservice Flevoland
Powered by iClicks