Sportservice Flevoland

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Sportservice Flevoland richt zich als provinciale organisatie op de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in de provincie Flevoland. Dit sportbeleid, dat wordt opgesteld door de provincie, vormt een belangrijke leidraad voor ons werk. Als Sportservice Flevoland willen we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Dit doen wij door zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau instanties en verenigingen te adviseren en te ondersteunen bij hun beleid en/of uitvoering. Wij stimuleren een gezond sport- en beweegklimaat in de provincie Flevoland door:

  • de inzet van gedreven mensen met kennis van zaken
  • de samenwerking te zoeken met de klant en verbindingen te leggen met lokale partijen
  • het gehele traject van advies tot en met realisatie te ondersteunen
  • een praktische en resultaatgerichte instelling
  • een frisse blik op het speelveld die inspireert tot nieuwe initiatieven en oplossingen

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers met allen een eigen expertise. Daarnaast beschikt Sportservice Flevoland over een groot netwerk waarin wij ons richten op verbinden en samenwerken. Wij verbinden beleid en uitvoering en zijn daarmee een belangrijke schakel in vitale coalities binnen Flevoland.

Onze rol in Flevoland

Kort gezegd is onze rol op provinciaal niveau het ondersteunen van de Provincie Flevoland bij haar sportbeleid. In de provinciale sportnota heeft de provincie het uitgangspunt geformuleerd dat sport meer is dan alleen een doel op zich. Het is namelijk ook een middel om de economische ontwikkeling van Flevoland te stimuleren. Sport en bewegen creëert gezonde mensen, meer werkgelegenheid, meer bestedingen door sportevenementen en een sterke sociaal maatschappelijke samenhang. Stuk voor stuk zaken die een positieve invloed hebben op onze economie in zijn geheel. Door het aanwijzen van triathlon en watersport als kernsporten en hardlopen en fietsen als pilot kernsporten, wil de Provincie Flevoland dit bewerkstelligen.

Maar ook op gemeentelijk niveau kunnen wij een rol spelen. Op verzoek bieden wij gemeenten ondersteuning bij het vormgeven van hun sportbeleid. Alle facetten van sport worden hierin meegenomen, zoals: verenigingssport (breedtesport), sportstimulering ten behoeve van gezondheid, onderwijs, participatie en de landelijke regeling Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls).

Sportkracht12

Sportservice Flevoland is onderdeel van Sportkracht12, een samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen. Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden.