Sportservice Flevoland

Aangepast sporten

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid, maar ook omdat sport een uitstekend middel is voor het bevorderen van sociale integratie. Uit onderzoek blijkt dat de sportparticipatie van mensen met een beperking achter blijft in vergelijking met mensen zonder beperking. Wij zijn het aanspreekpunt voor sporters, sportaanbieders, gemeenten en zorgorganisaties en faciliteren de verbinding van diverse organisaties, zoals zorgorganisaties, sportaanbieders en onderwijs. Samen werken wij aan de kennisontwikkeling en uitwisseling, bewustwording en de vindbaarheid van het aanbod.

Samenwerken & Verbinden

Wij werken aan samenwerkingsverbanden om het aanbod van aangepast sporten te vergroten, zichtbaar te maken en de kwaliteit te verbeteren.

Wat doen wij
Verenigingen

Aangepast sporten verdient een vaste plaats in onze sportinfrastructuur. Wij stimuleren en ondersteunen bij het opzetten, borgen en up-to-date houden van aangepast aanbod.

Lees meer
Communicatie

Wij willen aangepast sportaanbod inzichtelijk en overzichtelijk maken voor Flevolanders, zodat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking makkelijker de weg vinden naar de sportaanbieders.

Lees meer

Uniek Sporten Uitleen

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij jou past.

Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor de sportrolstoelen of handbikes. Het is een mobiliteitsgarantie en bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op jouw wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Binnen Flevoland was deze service al bezig in Almere en vanaf deze week ook beschikbaar in Lelystad!

UITGELICHT: Week van Aangepast Sporten

Van maandag 6 tot zondag 12 november staat Flevoland wederom een week lang in het teken van het aangepast sporten. In deze speciale actieweek wordt er aandacht besteed aan sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om iedereen (met een beperking) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden.

Sportservice Flevoland zet zich al jaren in voor het aangepast sporten in Flevoland. Door het uitroepen van de week in november als de Week van het Aangepast Sporten, geven wij extra aandacht aan aangepast sporten in Flevoland. Niet alleen onder deelnemers, maar ook hun ouders/begeleiders, onderwijsinstellingen, zorginstanties en sportverenigingen.

Meer informatie

UITGELICHT: Hoe kijkt Flevoland tegen aangepast sporten aan?

Termen als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ krijgen steeds meer aandacht. Ook in de toekomstvisie van de Flevolandse sport komen deze begrippen terug. Maar wat houden deze termen eigenlijk precies in én wat is er nodig om een inclusieve sport in Flevoland te creëren en te behouden? De gemeentelijke visies komen veelal overeen en spreken over een inclusieve sport waaraan iedereen een leven lang mee kan doen. In het visiedocument zijn beleidsambtenaren sport en beleidsuitvoerders geïnterviewd. Deze gesprekken zijn vervolgens uitgewerkt en worden gebruikt als input voor het visiedocument. De provinciale visie wordt zo van uit het perspectief van de Flevolandse gemeenten geschreven.

Visiedocument

UITGELICHT: De Flevolandse cijfers Onbeperkt in beweging

Hét onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking in Flevoland. Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, 1-meting in 2015, in 2018 de 2-meting en in 2021 de 3-meting.

BEKIJK DE CIJFERS VAN 2021 HIER