Sportservice Flevoland

Verenigingen

Sportaanbieders zijn uiterst geschikt om te sporten voor mensen met een beperking. Echter zijn de aangepaste sportmogelijkheden voor mensen met beperkingen nog lang niet voldoende om aan de wensen van deze groep te kunnen voldoen. Vandaar dat wij als Sportservice graag ondersteunen bij zowel het opstarten als het professionaliseren van het aangepast aanbod. Ook wanneer er vragen zijn over contributies, hulpmiddelen, vervoer of overige vragen m.b.t. het sporten op de vereniging, ondersteunen wij graag.

Opstarten van sportaanbod

Wij willen de sportmogelijkheden en participatie voor mensen met een beperking vergroten. Voor sportdeelname of bij het opzetten van nieuw sportaanbod komt veel kijken: Is de accommodatie geschikt? Is mijn kader voldoende geschoold en, niet onbelangrijk, waar kan ik mijn doelgroep vinden?. Het heeft onze voorkeur het aangepast sporten te integreren in het reguliere sportaanbod: “Regulier waar het kan en aangepast waar het moet.”
Ben je van plan om aanbod op te starten neem dan contact op met Maarten van Erp via de button.

Professionaliseren van sportaanbod

Wij willen dat sportaanbieders de capaciteit en de kwaliteiten hebben om aangepast sportaanbod aan te (blijven) bieden. Wij helpen verenigingen door het inzetten van experts om op meerdere vlakken aangepast sportaanbod te creëren en ontwikkelen. Denk aan: scholing voor trainers, scholing om het aanbod binnen de verenigingsstructuur te implementeren, inspiratiesessies voor nieuw aanbod, kennissessies over vervoer, lidmaatschappen en hulpmiddelen etc. Heb je een wens of verzoek voor een kennissessie of scholing? Neem dan contact op met Maarten van Erp via vanerp@sportflevo.nl. Kijk voor de bijeenkomsten die al gepland staan op onze kennisagenda.