Sportservice Flevoland

Nog meer

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, motorische ontwikkeling en het kan je helpen bij het maken van sociale contacten. En daardoor ook een bijdrage leveren aan een groot aantal maatschappelijke thema’s. Redenen voor alle Flevolandse gemeenten om een sportbeleid vast te stellen. Tegelijkertijd lopen deze gemeenten tegen dezelfde uitdagingen op sportgebied aan. Sportservice Flevoland wordt dan ook regelmatig gevraagd om advies te geven.

Wij hebben een brede ervaring in (sport)beleidsadvies omdat wij actief zijn in de Flevolandse gemeenten en daarnaast opdrachten uitvoeren voor de provincie Flevoland en een aantal landelijke organisaties. Zo kunnen wij adviseren bij de vorming van sportbeleid, de uitvoering hiervan en de invulling van landelijke regelingen zoals Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls) en het lokale Sportakkoord. Daarnaast adviseren wij de gemeenten op tal van andere onderwerpen.

Ondersteuning en advies sportaanbieders

Heeft u vragen over de vitaliteit van uw vereniging, de ontwikkelingen binnen uw vereniging, de verduurzaming van uw sportlocatie, het gezonder maken van uw sportomgeving, of heeft u interesse in het verbeteren van de talentontwikkeling binnen uw vereniging? Wij kunnen u daarbij helpen door middel van gratis en vrijblijvende ondersteuningsmogelijkheden. Ook geven wij advies bij problemen zoals een tekort aan vrijwilligers of het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sport en Cultuur is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een laag inkomen nemen minder vaak deel aan sportieve of culturele activiteiten. Daarnaast is de kans groot dat de corona crisis zorgt voor nog meer inwoners die niet sporten en/of bewegen.

Daarom is sinds maart 2020 het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (VFSC) actief in Flevoland. Dit fonds is een initiatief ontstaan uit én met steun van de landelijke alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum, zodat ook zij kunnen profiteren van de bewezen, positieve effecten van sport en bewegen. De communicatie, werving en volledige financiële afhandeling wordt in Flevoland gecoördineerd door Sportservice Flevoland als onderdeel van Sportkracht12.

Wereldmeiden

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Maatschappelijke diensttijders (MDT) sporten een half jaar lang één keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond. Vanaf 2022 gaat dit project van start in de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde. Talent in OpleidingSportbedrijf Lelystad en Sport en Cultuur Zeewolde zullen hier lokaal uitvoering aan geven. Voor dit project kunnen zowel MDT ers als deelnemers (meiden met een vluchtelingenstatus) zich aanmelden via de website www.wereldmeiden.nu. Komende periode wordt dit project verder uitgerold. Houd onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Veilige Sport Flevoland

Grensoverschrijdend gedrag, een nog steeds (te)veel voorkomend probleem, ook in de sport. Dit heeft veel impact op de betrokkene(n), de organisatie/vereniging én op het sportplezier van iedereen die hierbij betrokken is. En daar willen we gezamenlijk wat aan doen. Want iedereen moet veilig en met plezier kunnen sporten.

Positieve gezondheid

Gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat je leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor je gezondheid. Zoals de mensen om je heen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Je krijgt er energie van en je voelt je goed. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid. Wij onderschrijven de kracht van positieve gezondheid en participeren in het platform ‘WEL in Flevoland’. De gedachte van positieve gezondheid proberen we door te vertalen in de projecten die we uitvoeren.

Opstellen beleidsnota

Voor de gemeente Urk hebben we de beleidsnota ‘Sport op Urk’ geschreven. Middels een interactief proces met de sportaanbieders en raadsleden is bepaald waar de gemeente Urk de komende jaren voor wil gaan op sportgebied.

Beleidsadvies

Sportservice Flevoland zet op interim basis een medewerker in bij de gemeente Urk om te adviseren bij diverse onderwerpen die met sport en bewegen te maken hebben. De taken richten zich vooral op sportvoorzieningen. Voorbeelden zijn het herinrichten van het grootste sportpark van de gemeente, het realiseren van een nieuwe sporthal en het realiseren van de ‘Sportboulevard’ waar heel sportend Urk samen komt.

Adviseur lokale sport NOC*NSF

De ‘adviseur lokale sport’ begeleidt en adviseert de lokale sportaanbieders bij de totstandkoming van het lokale sportakkoord. Sportservice Flevoland vervult deze rol namens NOC*NSF.  Wij adviseren betrokken sportclubs in de regio bij het optimaal gebruikmaken van het uitvoeringsbudget en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het sportakkoord. Hierbij staan de gezamenlijke ambities en uitdagingen van de lokale sportclubs centraal. Na het tot stand komen van het lokale sportakkoord blijft de adviseur lokale sport nog betrokken bij de uitvoering van het sportakkoord. Heeft u vragen over de mogelijkheden van het sportakkoord, of wilt u van gedachten wisselen over de te kiezen strategie voor uw sportclub bij het sportakkoord? Neem contact op!

Formateur lokale sportakkoorden

Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden is weggelegd voor de sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal sportakkoord. De sportformateur van Sportserivce Flevoland is binnen de gemeente Dronten en de gemeente Urk aan de slag gegaan als onafhankelijk procesbegeleider.

Ondersteuning en advies buurtsportcoaches

Om gemeenten te helpen bij het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in buurtsportcoaches en de regeling ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Ook bij deze regeling kan Sportservice Flevoland gemeenten adviseren en ondersteuning bieden. Zo hebben wij in opdracht van de gemeente Urk een plan opgesteld voor het sport- en beweegaanbod en om dit te begeleiden buurtsportcoaches aangesteld. In andere Flevolandse gemeenten waren we sparringpartner op dit gebied.

Sportservice helpt u graag de kracht van sport en bewegen te benutten.

Almere Kenniscentrum Talent

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente in samenwerking met de Provincie Flevoland. Het belangrijkste doel is om jonge mensen te stimuleren (meer) te bewegen en te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun (top)sporttalenten. Het centrum heeft een impact in de hele regio en heeft de ambitie een landelijk voorbeeld te zijn op het gebied van talentontwikkeling.

Positieve Gezondheid

Gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat je leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor je gezondheid. Zoals de mensen om je heen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Je krijgt er energie van en je voelt je goed. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid. Wij onderschrijven de kracht van positieve gezondheid en participeren in het platform ‘WEL in Flevoland’. De gedachte van positieve gezondheid proberen we door te vertalen in de projecten die we uitvoeren.