Sportservice Flevoland

Samenwerken & Verbinden

Wij werken aan én faciliteren samenwerkingsverbanden om het aanbod van aangepast sporten te vergroten, zichtbaar te maken en de kwaliteit te verbeteren. We werken samen werken met organisaties die actief zijn binnen andere
beleidsterreinen. Op deze wijze wordt over de eigen beleidsterreinen heen gekeken, over gemeentelijke grenzen gekeken en ontstaan er regionale mogelijkheden om het aangepast sportaanbod te vergroten, continueren en/of op te zetten .

Enkele voorbeelden:

– Wij stimuleren samenwerkingsverbanden op lokaal niveau (bijvoorbeeld via lokaal netwerk aangepast sporten, lokale sportakkoorden)
– Wij stimuleren samenwerkingsverbanden op regionaal niveau (bijvoorbeeld: Regionaal Overleg Aangepast Sporten Flevoland, SuperCOOL Flevoland, WEL Flevoland)
– Wij stimuleren samenwerking om evenementen mogelijk te maken (Special Olympics, Week Aangepast Sporten, Regionale inspiratiesessies)
– Wij zijn onderdeel en vertegenwoordigd bij landelijke overlegstructuren (Sportkracht 12, Kennisgroep Uniek Sporten, Kenniscentrum Sport en Bewegen,

Mocht je meer willen weten over samenwerkingsverbanden of zou je graag van het netwerk gebruik willen maken? Neem dan contact op met Maarten van Erp via vanerp@sportflevo.nl

© 2024 Sportservice Flevoland
Powered by iClicks