Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Carrefour

Carrefour

De gemeente Noordoostpolder wil dat inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam mogelijk zijn. Gemeente Noordoostpolder werkt vanuit een positieve benadering van haar inwoners en zet in op preventie, een gezond en veilig leef- en opvoedklimaat en op het faciliteren van bewonersinitiatieven. Ook de maatschappelijke partners van de gemeente zoals Carrefour, vraagt de gemeente om hierin te investeren.

Contactgegevens
T. 0527-630000
E. info@carrefour.nu
W. carrefour.nu