Sportservice Flevoland

SamenSpeelFonds

SamenSpeelFonds

Veel kinderen met een handicap spelen elke dag alleen. Bijvoorbeeld omdat ze niet in de speeltuin terecht
kunnen, want negen van de tien speelplekken zijn slecht toegankelijk. Ook voelen kinderen met een handicap en
hun ouders zich niet altijd welkom, waardoor ze speelplekken mijden.

Het SamenSpeelFonds is een initiatief van Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind met als gezamenlijke
doel dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen buiten kunnen spelen. Daarvoor zal er in iedere gemeente
minimaal één samenspeelplek moeten komen waar alle kinderen zich welkom voelen. En daar valt nog wel wat eer
te behalen.

Speeltuinen kunnen geld aanvragen
Maar daar is natuurlijk geld voor nodig: voor de aanschaf van speeltoestellen, het aanleggen van een stevige
ondergrond, toegankelijk maken van sanitair, eventueel trainen van medewerkers of het organiseren van
samenspeelactiviteiten. Stichtingen, verenigingen of maatschappelijke organisaties die hun speelplek aan willen
passen of een nieuwe speelplek willen creëren, kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen bij het SamenSpeelFonds.
Daarnaast helpt het SamenSpeelFonds  ook graag met hun kennis en ervaring. Zo worden er online
informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij u bijvoorbeeld geholpen wordt om een goede, passende aanvraag
te schrijven.

Sponsoren
Om  in elke gemeente een samenspeelplek te kunnen realiseren, werkt het SamenSpeelFonds samen met een aantal
andere fondsen en financiers, waaronder de Nationale Postcode Loterij, VSBfonds, Dioraphte, etc.  Ook het Ministerie
van VWS draagt bij aan het SamenSpeelFonds.

Samen tegen eenzaamheid met het SamenSpeelNetwerk
Stichting het Gehandicapte Kind en Jantje Beton zetten zich dus in om samen buiten  spelen van kinderen met en
zonder handicap beter mogelijk te maken. Maar dat kunnen zij niet alleen. Daarom hebben zij de handen
ineengeslagen met ouders, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties onder de naam
SamenSpeelNetwerk. Binnen dit netwerk draagt ieder op zijn eigen manier bij aan een gezamenlijke missie: geen
kind hoeft alleen te spelen.
Op de website van het SamenSpeelNetwerk is alle informatie te vinden over hoe een echte inclusieve en
toegankelijke speelplek eruit kan zien.

Meer informatie over het fonds, voor het aanvragen van een bijdrage of ondersteuning vind je hier.