Sportservice Flevoland

Sportakkoorden Dronten & Urk

Sportakkoorden Dronten & Urk

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan lokale sportakkoorden in Dronten en op Urk. Het Lokaal Sportakkoord biedt sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente de mogelijkheid om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod binnen de gemeente.

Voor de uitvoering van de activiteiten die in het lokale sportakkoord staan, wordt uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid voor 2020 en 2021. Per jaar gaat het om € 30.000,- .

Wat is een lokaal sportakkoord?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen kunnen realiseren. Iedere gemeente steld een Sportformateur aan om het proces te begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord. Twee Flevolandse gemeenten hebben Sportservice Flevoland gevraagd deze taak op zich te nemen: Dronten en Urk. Het lokaal sportakkoord gaat in op de volgende punten:

  • Waarmaken van gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen.
  • Vastleggen wat we gaan doen, welke nieuwe initiatieven er worden genomen en welke versterkt.
  • Samen beslissen over de inhoud en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Wat zijn de ambities?

Het doel van een Lokaal Sportakkoord is om het Nationaal Sportakkoord lokaal of regionaal te vertalen. Hierin staan zes ambities centraal:

  • Inclusief sporten en bewegen: Ieder persoon een leven lang plezier laten beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of sociale positie.
  • Duurzame sportinfrastructuur: exploitatie van sportaccommodaties sterk verbeteren, openbare ruimte beweegvriendelijk ingerichten en alle sportaccommodaties verduurzamen.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: Sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en bereikbaar blijft.
  • Positieve sportcultuur: Iedereen overal veilig, zorgeloos en met plezier laten sporten.
  • Van jongs af aan vaardig bewegen: Meer kinderen (0-12 jaar) voldoen aan de beweegnorm en hun motorische vaardigheden nemen toe.
  • Topsport die inspireert: de zesde ambitie krijgt later eenzelfde uitwerking.

Hoe komen we tot een lokaal sportakkoord?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Ondanks de coronacrisis hebben gemeenten, provincie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gekeken naar welke ambities er lokaal zijn en deze omgezet naar te nemen acties. Het heeft door corona wat langer geduurd, maar alle Flevolandse Sportakkoorden zijn eind juni afgerond en worden vanaf juli de komende 2,5 jaar uitgevoerd! U vindt ze hieronder: