Sportservice Flevoland

Voorwaarden Energiekosten

VOORWAARDEN

Door het laagdrempelig houden van het aanvragen van de tegemoetkoming, kan deze snel en eenvoudig aangevraagd en toegekend worden. Uiteraard is het aanvragen van een tegemoetkoming niet geheel vrijblijvend en zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Om alle verenigingen en stichtingen op het gebied van Sport en Cultuur tegelijk de kans te kunnen geven om een aanvraag te doen, is er één centraal moment waarop de regeling opengaat: maandag 26 februari om 16.00 uur. 

Deze voorwaarden zijn:

 • Alleen verenigingen en stichtingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de energiekosten.
 • Andere rechtsvormen worden direct doorverwezen naar de Provincie Flevoland. Dus ook de commerciële sport- en cultuuraanbieders.
 • De aanbieder biedt sport en/of culturele activiteiten aan en/of organiseert deze activiteiten.
 • De aanvragers zijn dus niet alleen accommodatie-verhuurders.
 • De aanvraag wordt gedaan door een bestuurslid van de vereniging of stichting.
 • De stichting of vereniging is gevestigd in Flevoland.
 • De activiteit of het aanbod vindt plaats in Flevoland.
 • Een vereniging of stichting kan één aanvraag indienen.
 • De stichting of vereniging moet een accommodatie in eigendom hebben, beheerder of hoofdhuurder zijn van de accommodatie. De hoofdhuurder is de persoon of organisatie die als huurder op de huurovereenkomst staat.
 • SSF vraagt het volgende op:
  • bij energiecontract op naam van stichting/vereniging: de meest recente jaarafrekening.
  • bij huurovereenkomst: één factuur (maand, kwartaal óf jaar) van de huurkosten opgevraagd over de periode november 2022 tot en met maart 2023.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde en ingediende aanvraagformulieren.
 • Na sluiting van de aanvraagperiode beoordeelt een commissie bestaande uit meerdere experts, welke aanvragen worden toegekend.
 • Indien het maximaal aantal aanvragen is bereikt, komt de aanvrager op een reservelijst.

Bij twijfels over één van de bovenstaande voorwaarden of andere redenen bij een aanvraag, neemt SSF contact op met de aanvrager en vraagt zo nodig extra informatie en documenten op. In uitzonderlijke gevallen heeft SSF de beschikking over experts op het gebied van ‘Due Diligence’ en regels & wetgeving, en kan een aanvraag mogelijk worden afgekeurd of teruggevorderd.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?
Voor het toekennen van een tegemoetkoming in de energiekosten, dient een vereniging of stichting een aanvraagformulier in te vullen. Het is voor SSF van belang dat de vereniging of stichting de kosten heeft gemaakt als eigenaar, beheerder of huurder van het pand.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de energiekosten. Denk alleen al aan type activiteit (binnen/buiten), aantal leden, verduurzamingsmaatregelen, vast energiecontract, et cetera. Daarnaast worden niet op alle huurovereenkomsten de energiekosten gespecificeerd. Het is aannemelijk dat stichtingen en verenigingen aanzienlijke kosten hebben gemaakt. SSF kiest daarom voor één vast bedrag van € 1.000,- voor alle stichtingen en verenigingen.

 

AANVRAAGPROCEDURE

Zie hieronder een kort overzicht van de fases waarin de tegemoetkoming wordt uitgerold.

Openstelling van het aanvraagformulier (6 weken)

Stap 1.
Er komt een aanvraagformulier op de website www.sportflevo.nl beschikbaar. Wanneer de aanvrager het gehele formulier heeft ingevuld (compleet), en akkoord is gegaan met de voorwaarden, kan op ’indienen’ worden geklikt. Er verschijnt een bericht wanneer de aanvraag succesvol is ingediend.

Stap 2.
Het aanvraagformulier komt vervolgens digitaal bij SSF binnen. Op volgorde van binnenkomst (van volledig ingevulde formulieren) beoordelen medewerkers van SSF de aanvragen op volledigheid en controleren zij de toegevoegde bijlagen.

Stap 3.
SSF doet een steekproef onder 10% van de aanvragen. SSF neemt bij een deel van deze aanvragen telefonisch contact met de aanvrager op. Tijdens dit gesprek wordt het aanvraagformulier besproken door een projectleider van SSF.

Beoordeling en afhandeling (4 weken)

Stap 4.
Naar aanleiding van het ingediende aanvraagformulier, wordt door de commissie van SSF beoordeeld of de tegemoetkoming wordt toegekend. Hierover krijgt de aanvrager uiterlijk binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagprocedure  van ons een bericht.

Als de vereniging/stichting een aanvraag voor een tegemoetkoming heeft gedaan, bekijkt SSF of de aanvrager daar ook daadwerkelijk voor in aanmerking komt. Een aanvraag kan onder andere geweigerd worden:

 • als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager niet de huurder, beheerder of eigenaar is van een accommodatie.
 • als er reden is om aan te nemen dat de energienota niet door de vereniging of stichting zelf wordt betaald.
 • als er reden is om aan te nemen dat de vereniging of stichting niet in Flevoland is gevestigd.
 • als er reden is om aan te nemen dat er geen activiteiten van de vereniging of stichting plaatsvinden in Flevoland.
 • als er reden is om aan te nemen dat de aanvrager geen bestuurslid is van de vereniging of stichting.

Stap 5.
Indien de aanvraag wordt goedgekeurd en een bijdrage wordt toegekend, wordt het bedrag van € 1.000,- naar het opgegeven rekeningnummer overgemaakt.

Zie voor meer informatie de pagina Energiekosten.