Sportservice Flevoland

Beweegvriendelijke openbare ruimte

Flevoland staat bij veel sportliefhebbers inmiddels op de kaart. De mogelijkheden om zowel in het stedelijk als het landelijk gebied te kunnen sporten en bewegen zijn zeer divers. De provincie is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners in de provincie zal de komende tien jaar enorm groeien. Van belang is om de provincie naar de toekomst toe gezond en leefbaar te houden. Dat betekent ook dat mensen de ruimte moeten hebben om te kunnen sporten en bewegen, nu en naar de toekomst toe. De komende jaren richten wij ons, in opdracht van de provincie Flevoland, op het stimuleren en versterken van dit  Flevolandse sportlandschap. Onze doelstellingen hierbij zijn:

  • Bevorderen van een gezonde leefstijl, door de Flevolandse bevolking meer te laten bewegen in de openbare ruimte;
  • Het positief bijdragen aan het ‘ervaren’ en ‘beleven’ van Flevoland door zowel de eigen inwoners als bezoekers: het uitdragen van Het Verhaal van Flevoland.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Daarom hebben wij vertegenwoordigers van verschillende sectoren zoals onder andere gezondheid, welzijn, toerisme, sport en natuur, uitgenodigd om met ons mee te denken. Dit gaan wij doen in een werksessie van ongeveer anderhalf uur aan het eind van de zomer. Maar voor wij samen gaan brainstormen, geven wij u graag wat meer informatie over het onderwerp Beweegvriendelijke openbare ruimte.

Hoe gaan we dit doen?

Om duidelijk te maken waarom, hoe en op welke manier wij samen met u vorm en invulling willen geven aan de inrichting van de Flevolandse beweegvriendelijke openbare ruimte, hebben wij een startdocument gemaakt. Hierin hebben wij onder andere de aanleiding, onze ambitie, doelstelling en planning opgenomen.

De beweegvriendelijke openbare ruimte

Een openbare ruimte leent zich om functies als recreatie, sport en natuur met elkaar te combineren. Daarbij is een aantrekkelijke, veilige en beweegvriendelijke inrichting belangrijk. Een beweegvriendelijke omgeving faciliteert, stimuleert en daagt uit om te bewegen en te sporten. Denk hierbij aan voldoende wandel- en fietspaden, speeltuinen, parken en bos. Het is dus een omgeving:

►  met voorzieningen (plekken) in de openbare ruimte waar mensen spelen,              bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen.
►  waarin gebruikers worden gestimuleerd (door o.a. verlichting en aabod) zich        actief te verplaatsen en bewegen, te spelen en te sporten.
►  waar aan de voorzieningen een activiteitenaanbod is gekoppeld, zodat de              voorziening duurzaam gebruikt wordt.
►  die schoon, heel, veilig en uitdagend en toegankelijk is (ingericht).
►  die tot stand is gekomen vanuit commitment bij de gebruiker(s) en door                samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen.
►  die is toegepast en afgestemd op het juiste schaalniveau.

Locaties en initiatieven

Sportservice Flevoland heeft een overzicht gemaakt van goede locaties en initiatieven van (potentiële) beweegvriendelijke openbare ruimtes in Flevoland. Het zijn er teveel om in één overzichtskaart weer te geven, daarom een kleine selectie:

1. Waterloopbos – Marknesse                          4. Flevonice – Biddinghuizen
2. Marina Muiderzand – Almere                        5. Skills Garden – Almere 
3. Oostvaardersplassen – Almere/Lelystad    6. JOGG – Lelystad

Het is van belang dat er een goede combinatie is of ontstaat van de hardware (voorzieningen), software (activatie en aanbod) en orgware (binding tussen hard- en software). Een goede locatie is natuurlijk mooi, maar de activatie en de organisatorische kracht daaromheen is net zo belangrijk. Mochten er locaties of initiatieven ontbreken, laat het ons weten via info@sportflevo.nl.

Criteria

Om als openbare locatie of initiatief aangemerkt te worden, moet er, nu of in de toekomst, wel aan een aantal criteria voldaan worden. Het belangrijkste criterium is misschien wel dat de locatie en/of het initiatief potentie moet hebben om, nu of in de toekomst, mensen in beweging te (gaan) brengen. De selectiecriteria zijn verdeeld in drie groepen:

1. Natuurgebieden
2. Infrastructuur
3. Voorzieningen/faciliteiten

De algemene randvoorwaarden waar zowel de hard-, soft- als orgware, nu of in de toekomst, aan moet (gaan) voldoen luiden als volgt:
– Vrij toegankelijk           – Aantrekkelijk          – Sport- en Beweegmogelijkheden
– Veilig                             –  Bereikbaar

Goede mix

In de basis is een beweegvriendelijke omgeving een omgeving waar gesport en waar actief in bewogen wordt. Door een goede mix tussen hardware (voorzieningen), software (activiteitenaanbod) en orgware (binding tussen hard- en software), is de kans het grootst dat er gebruik gemaakt wordt van de openbare buitenruimte om te sporten en bewegen. In het kader van dit project is het daarom van belang dat niet alleen gekeken wordt naar de fysieke elementen in de leefomgeving, maar ook naar sport- en (beweeg)activiteiten zoals evenementen.

Dit is de achterliggende visie van waaruit in dit project invulling wordt gegeven aan het thema beweegvriendelijke omgeving.