Sportservice Flevoland

Tegemoetkoming Energiekosten Sport- en Cultuursector 

De provincie Flevoland stelt een regeling open voor stichtingen en verenigingen binnen de Sport- en Cultuursector, waarbij een tegemoetkoming aangevraagd kan worden voor de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.   

De afgelopen jaren zijn voor sportaanbieders en culturele instellingen tumultueus geweest. De coronaperiode heeft grote invloed gehad op de weerbaarheid van de Sport- en Cultuursector. Zo kreeg de sportsector onder andere te maken met een terugloop van leden, met een dalende sportparticipatie tot gevolg. Indirect raakt dit de gehele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidseffecten die dit met zich meebrengt. Ook de cultuursector heeft enorme schade geleden. Met name de amateurkunstverenigingen en informele kunstverbanden.   

Daarnaast hebben de energieprijzen, die begin 2022 fors opliepen, een negatief effect op de Sport- en Cultuursector. Zij kregen hierdoor niet de kans om de schade uit de coronaperiode in te lopen, laat staan te investeren in bijvoorbeeld verduurzamen. Voor de hoge energierekening, maar ook de huidige inflatie, stelt de provincie een tegemoetkoming beschikbaar van € 1.000,- per organisatie als steun in de rug voor Sport en Cultuur in Flevoland.   

Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie die de regeling coördineert en uitvoert in nauwe samenwerking met partners, waaronder Kunstlink Flevoland als vertegenwoordiger voor de kunst- en cultuursector. Voor het MKB is eveneens een regeling opengesteld, deze wordt uitgevoerd door de provincie Flevoland. 

Deze regeling is gesloten, u kunt geen aanvraag meer indienen.

Onze partners

Provincie Flevoland

De tegemoetkoming voor Sport en Cultuur in Flevoland wordt aangeboden door de Provincie Flevoland.

Kunstlink Flevoland

Kunstlink Flevoland versterkt en verbindt cultureel en kunstmakend Flevoland

Sportservice Flevoland

Sportservice Flevoland richt zich als provinciale organisatie op de ontwikkeling en uitvoering van het sportbeleid in de provincie Flevoland.

Energie Expertisecentrum Flevoland

EEF helpt de sport- en cultuursector met verduurzamen.

Voor wie?

Het gaat om een tegemoetkoming in energiekosten voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. De tegemoetkoming is voor alle organisaties één vast bedrag van € 1.000,- en is bedoeld als aanvulling op reeds bestaande landelijke en lokale maatregelen. In totaal komen maximaal 675 organisaties in aanmerking voor de bijdrage. Om alle verenigingen en stichtingen op het gebied van Sport en Cultuur tegelijk de kans te kunnen geven om een aanvraag te doen, is er één centraal moment waarop de regeling opengaat: maandag 26 februari om 16.00 uur.  

De tegemoetkoming is voor stichtingen en verenigingen die:  

  • gevestigd zijn in Flevoland; 
  • activiteiten organiseren binnen de Sport- of Cultuursector in Flevoland; 
  • een accommodatie gebruiken en/of in bezit hebben. 

Voorwaarden 

We kiezen voor een laagdrempelige aanvraagprocedure. Dit betekent dat de tegemoetkoming snel en eenvoudig moet kunnen worden aangevraagd en toegekend. Uiteraard is het aanvragen van een bijdrage niet geheel vrijblijvend en moeten stichtingen en verenigingen wel aan een aantal voorwaarden voldoen De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanvragen.

Regeling MKB ondernemeningen

Voor Flevolandse MKB ondernemingen heeft de provincie Flevoland eveneens een regeling opengesteld. Bekijk de website van de Provincie voor de voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Hulp nodig met verduurzamen?

Wilt u de tegemoetkoming doelgericht inzetten? Dan is het mogelijk om aanvullend gebruik te maken van de expertise van het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF), een initiatief van de provincie Flevoland.

Relatiemanager Peter Klein Heerenbrink van EEF: ‘Het werkt heel simpel. Nadat je contact met ons hebt opgenomen, komen we langs voor een gesprek. Vervolgens bieden wij de expertise waar jouw stichting of vereniging behoefte aan heeft. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de energiebesparende maatregelen inventariseren, zodat je exact weet hoe je je tegemoetkoming doelgericht kunt inzetten. Maar we kunnen ook een businesscase voor bijvoorbeeld een zonneboiler voor je uitwerken of (technisch) meekijken met de beoordeling van offertes. Heb je hierna financiering nodig? Ook daarmee helpen we jou.’

Gedeputeerde Harold Hofstra aan het woord

De effecten van de hoge energiekosten van de afgelopen periode, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, zijn te zien in de hele samenleving. Op momenten werd zelfs gesproken van een energiecrisis. Ook in de sport- en cultuursector zijn de effecten hiervan merkbaar. Sportverenigingen moesten soms de sporters zelfs vragen om thuis te douchen, vanwege de hoge energierekeningen. Bovendien kunnen zij deze kosten alleen doorrekenen naar hun leden. 

Provinciale Staten hebben daarom vorige winterperiode een motie aangenomen om deze sectoren in Flevoland extra te steunen. We willen, zeker na de coronamaatregelen waardoor het sociale en verenigingsleven vrijwel tot stilstand kwam, ervoor zorgen dat mensen hun hobby kunnen blijven uitoefenen. De plotselinge stijgingen van de energielasten zijn niet eenvoudig op te vangen voor veel stichtingen en verenigingen. Wij willen hen helpen door op een laagdrempelige manier een deel van de lasten op te vangen door middel van een provinciale bijdrage van € 1.000,- waar stichtingen en verenigingen in Flevoland voor in aanmerking kunnen komen. 

Naar artikel