Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning

Wij helpen u graag bij het succesvol(ler) organiseren van uw evenement. Sportservice Flevoland adviseert evenementenorganisaties bij planvorming en organisatie van een evenement. Hierbij gaat het vooral om evenementen die aansluiten bij het provinciaal sportbeleid van de Provincie Flevoland.

We merken vaak dat organisatoren veelal dezelfde vragen hebben op de volgende thema’s: planvorming, financien, communicatie, side-events en onderzoek. In onze adviesgesprekken delen we onze visie, werkwijze en tips. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons! 

© Charlie Crowhurst - Challenge Almere - Amsterdam

De basis (planvorming)

Het begint met de basis: een (meerjaren)plan is voor alle partijen fijn. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar vaak zien we dat er vanuit een passie voor de sport wordt gestart met het organiseren van een evenement. Maar zowel voor stakeholders als voor andere partijen is het ook nodig om vast te leggen welke richting het evenement de komende jaren op gaat.

Sportservice Flevoland denkt graag met u mee bij de vorming van uw plan. En natuurlijk kunnen we uw plan checken op volledigheid en haalbaarheid (en daarmee ook beoordelen ter voorbereiding op een eventuele subsidieaanvraag).

 

© Annie Damhof

Financiën

Naast een duidelijk plan van aanpak, heeft u een overzichtelijke begroting nodig. Hierin maakt u duidelijk wat de te verwachten uitgaven en inkomsten zijn. Wees daarin zo specifiek mogelijk: breng alle inzet aan uren en kosten en opbrengsten in kaart.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.

© Charlie Crowhurst - Challenge Almere - Amsterdam

Communicatie

Als u een evenement organiseert, draait alles om goede en duidelijke communicatie. Denk aan contacten met deelnemers en bezoekers. Maar ook de exploitant van de locatie, gemeente, sponsoren en natuurlijk de pers. En vergeet ook de vrijwilligers niet! Wij kunnen uw evenement promoten via ons netwerk en onze social media-kanalen Facebook en Twitter.

Bij promotie via ons netwerk kunt u denken aan het onderwijs, verenigingen en/of buurtsportcoaches. Wij adviseren wij u graag over de communicatiemogelijkheden voor uw evenement.

© Charly Olf

Side-events

Een side-event maakt het evenement levendig en trekt andere doelgroepen aan. Door side-events aan het evenement toe te voegen creëert u toegevoegde waarde en is uw evenement aantrekkelijker voor sponsoren.

We denken graag met u mee bij de vorming van een plan rondom side-events. En natuurlijk kunnen wij het plan checken op volledigheid en haalbaarheid. Waar mogelijk kunnen wij u ook ondersteunen in het opzetten van een side-event.

© Fotostudio Shootz

Impact evenementen

Het wordt steeds belangrijker om een sportevenement te vertalen naar de effecten die het heeft voor de maatschappij en de gemeente. Daarnaast is ook de uitstraling van het evenement belangrijk. Met onderzoek krijgt u interessante en relevante informatie boven tafel waarmee u grip op uw evenement houdt. Maar daarnaast geeft het ook interessante informatie voor mogelijke partners.

Wij kunnen met u meedenken over hoe u de impact van uw evenement kunt vergroten. We kunnen verschillende onderzoeken rondom economische impact op uw evenement doen. Voorbeelden zijn promotionele waarde onderzoek, economische Impact, evaluatieonderzoek, bezoekerstellingen, tevredenheidsonderzoek.