Sportservice Flevoland

Gemeente Dronten

Je kunt in Dronten een activiteitensubsidie aanvragen als je met het organiseren van het evenement een prestatie, product of dienst levert voor inwoners van de gemeente Dronten. Een activiteitensubsidie is op twee manieren mogelijk:

  • Activiteitensubsidie voor een activiteit op één moment in een kalenderjaar (eenmalige activiteit). Deze subsidie moet minimaal twaalf weken voor het begin van de activiteit worden aangevraagd;
  • Activiteitensubsidie voor activiteiten gedurende een geheel of een deel van een kalenderjaar. Deze subsidie moet worden aangevraagd voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar.

Contact: stuur een mail naar evenementen@dronten.nl
Meer informatie: dronten.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidies/activiteitensubsidie / dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-ondernemers/evenement-organiseren-melding-of-vergunning

Lokaal Sportakkoord
Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken, de focus hiervan verschilt per gemeente. Om de veranderingen te realiseren zijn kleine budgetten beschikbaar. Kijk daarom goed naar de lokale ambities. Sportaanbieders kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club. De thema’s zijn: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport.

Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Contact: Tom Sloetjes is aanspreekpunt namens SSF en NOC*NSF. Neem contact op door een mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl
Meer informatie: nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoord-voor-sportclubs

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.