Sportservice Flevoland

Gemeente Lelystad

Bij de gemeente Lelystad kan je een subsidie aanvragen voor een sport- en bewegingsevenement: een voor publiek toegankelijke activiteit of gebeurtenis die plaatsvindt in de gemeente Lelystad en gericht is op sport en/of beweging. De missie van het gemeentelijk sportbeleid is dat de deelname aan sport in Lelystad blijft stijgen, dat iedereen kan deelnemen en dat sport en bewegen stevig verankerd worden binnen het brede gemeentelijke beleid. Een subsidie is op meerdere manieren mogelijk:

  • Kalenderjaar: een aanvraag voor een subsidie waarvan de activiteiten/ het project het gehele jaar plaatsvinden (kalenderjaar). Kan worden ingediend vanaf 1 augustus tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor u een subsidie aanvraagt;
  • Boekjaar: een aanvraag voor een subsidie waarvan de activiteiten/ het project in een aaneengesloten periode plaatsvinden van 12 maanden niet zijnde een kalenderjaar worden uiterlijk 13 weken voorafgaand aan dat boekjaar ingediend;
  • Andere termijn: alle andere aanvragen voor subsidie worden ingediend minimaal 8 weken voor de start van de activiteit.

Contact: stuur een mail naar subsidiebureau@lelystad.nl of neem telefonisch contact op via 14 0320
Handige link(s): lelystad.nl/4/115120-Subsidies-sport.html

Lokaal Sportakkoord
Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken, de focus hiervan verschilt per gemeente. Om de veranderingen te realiseren zijn kleine budgetten beschikbaar. Kijk daarom goed naar de lokale ambities. Sportaanbieders kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club. De thema’s zijn: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport.

Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Contact: Tom Sloetjes is aanspreekpunt namens SSF en NOC*NSF. Neem contact op door een mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl
Meer informatie: nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoord-voor-sportclubs

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.