Sportservice Flevoland

Kennis van de Openbare Ruimte

Kennis van de Openbare Ruimte

Om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten zijn er verschillende invloeden waarmee rekening gehouden dient te worden. Meerdere instanties waaronder Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier instituut, maar ook Sportservice Flevoland hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd en factsheets en/of documenten samengesteld over hoe de omgeving uitdagend, stimulerend en aantrekkelijk ingericht kan worden. Al deze informatie is hier te vinden.

Ondersteuning van initiatieven

Sportservice Flevoland komt jaarlijks in contact met organisaties die allerlei plannen hebben voor activiteiten en/of initiatieven in de buitenruimte. Veel van deze initiatieven zijn vaak lastig te realiseren door een gebrek aan tijd, netwerk en/of middelen. Voorbeelden van initiatieven zijn het aanleggen van een obstacle run parcours of een beweegroute. Maar ook in software, zoals wandelgroepen, biedt Sportservice Flevoland ondersteuning. De ondersteuning kan zitten in het zoeken van fondsen, of het meedenken over de ambitie en de begeleiding van de ontwikkeling. Er is eventueel ook een kleine stimuleringsbijdrage beschikbaar. Heeft u Interesse of hulp nodig bij de ontwikkeling van een initiatief? Neem dan contact op met Kenny Kersjes via kersjes@sportflevo.nl of info@sportflevo.nl

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft samen met het RIVM Gezond Leven Fontys Sporthogeschool Vital Cities Howest en Mulier Instituut gewerkt aan het vernieuwen van de argumenten voor de beweegvriendelijke omgeving. In de infographic staan de 11 argumenten op een rij. De volledige rapportage waarin extra uitleg wordt gegeven is hier te vinden. Wil je ook aan de slag met het beweegvriendelijker maken van jouw omgeving? Bekijk dan eens de ondersteuningsmogelijkheden in Flevoland of neem contact met ons op.

E-learning: Hoe richt je een beweegvriendelijke omgeving in?

De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk sporten en bewegen is. En welke rol de openbare ruimte daarin kan spelen, als die beweegvriendelijk is ingericht. Een beweegvriendelijke omgeving is meer dan een voetbalveldje, een calisthenics park of een beweegroute. Een goed doordacht en onderbouwd beleid op basis van een visie, met aandacht voor de hardware, maar ook de software en orgware, zorgt dat de beweegvriendelijke omgeving ook op de lange termijn wordt geborgd. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een stappenplan ontwikkeld hoe je tot een onderbouwd beleid komt en zo een gezonde én beweegvriendelijke leefomgeving creëert.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

De whitepaper ’Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel… de route naar een beweegvriendelijke omgeving’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen, helpt beleidsmakers bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Daarnaast is dit document een goed startpunt voor alle professionals die zelf met de beweegvriendelijke omgeving aan de slag willen.

De afstemming tussen hardware, software en orgware wordt onder andere besproken, evenals verschillende instrumenten voor analyse en ontwerp van de openbare ruimte.

Kansen bewegen in de openbare ruimte voor Flevoland

In samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen is Sportservice Flevoland een project gestart om met verschillende partners uit Flevoland te inventariseren waar kansen liggen in Flevoland om het gebruik van de openbare ruimte te stimuleren. Hieruit is een kansenkaart ontstaan die in overleg met de partners is opgemaakt. Het proces van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau is in onderstaande factsheet beschreven.

Leeftijdsbehoeften openbare ruimte

Het artikel van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in het artikel ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’ onderzocht welke behoeften verschillende leeftijdsgroepen hebben als het gaat om bewegen in de openbare ruimte. Factoren als aanwezigheid van groen, water, verlichting en goede paden zijn factoren die hierin een rol spelen.

Brancherapport Sport en Bewegen in de openbare ruimte

Het brancherapport Sport en Bewegen in de openbare ruimte van het Mulier Instituut heeft als doel om bij te dragen aan goed onderbouwd beleid om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen. Het rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken, gebaseerd op de kennis die nu beschikbaar is.