Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Flevoland in kaart

Sport heeft een sociale, maatschappelijke en verbindende rol. Daarnaast creëert sport een belangrijke economische spin-off. Hieronder vindt u de downloads van het onderzoek naar de gezondheid van Flevolandse werknemers, het kernsportonderzoek en een rapportage met kerncijfers van Flevoland: de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, de kernsporten watersport en triathlon, Topsport Flevoland en aangepast sporten.

Overzicht gezondheid en beweeggedrag kwetsbare doelgroepen 2023

In deze flyer geven we een overzicht van de uitdagingen waar iedere gemeente voor staat met betrekking tot gezondheid en het beweeggedrag van kwetsbare doelgroepen. In dit document vind je:

  1. De belangrijkste cijfers en bevindingen van het sport-beweeggedrag van kwetsbare doelgroepen per gemeente.
  2. De interventies die momenteel worden uitgevoerd per gemeente om de gezondheid én sportgedrag van deze doelgroepen te bevorderen.
  3. Mogelijke interventies die kunnen worden uitgerold om de huidige ‘problematieken’ van deze doelgroepen per gemeente aan te pakken.

Dit document is gebaseerd op cijfers van verschillende landelijke en lokale onderzoeken (o.a. GGD, CBS en UWV) én gesprekken met verschillende beleidsmedewerkers sport en/of sportprofessionals binnen sport/welzijn-bedrijven.

Kerncijfers

In de kerncijfers sport vindt u de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, kernsporten, economische impact van evenementen, topsport en aangepast sporten. Het gaat sportief steeds beter in Flevoland en dat is mooi, want sport verbindt en draagt bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van Flevoland.

Stand van zaken 2021

De coronacrisis heeft niet alleen veel invloed op de sport, maar ook op de samenleving in het algemeen. Naast dat sport en bewegen een lange tijd is weggevallen en we elkaar minder hebben gezien, hebben we te maken met inwoners die hun werk zijn verloren of zelf ziek zijn geworden. Het uitgevoerde onderzoek naar De stand van Flevoland richt zich deels op de schade, maar vooral ook op de (lange termijn) gevolgen van deze schade door corona. Veelal vanuit het perspectief van sport en bewegen, maar gelet op de impact en reikwijdte zijn ook algemene thema’s als economie, welzijn en gezondheid daarbij onvermijdbaar.

Kernsportonderzoek 2021

De provincie Flevoland heeft, als onderdeel van haar beleid, in 2009 gekozen voor het ontwikkelen van twee kernsporten. Dit zijn sporten die bij Flevoland passen en bijdragen aan de identiteit van de provincie Flevoland. Aan de hand van het kernsportonderzoek 2009 is er gekozen voor de sporten triathlon en watersport. Hedendaags zijn er door de provincie vier kernsporten bepaald, namelijk triathlon, watersport, hardlopen en fietsen.

Het Kernsportonderzoek wordt voor de derde keer uitgevoerd en is daarmee een vervolg op de onderzoeken uit 2009 en 2017. Naast een score op de sporten, bevat het onderzoek ook een korte terugblik op vier jaar kernsportbeleid

Monitor Onbeperkt in Beweging 2021

Onbeperkt in Beweging is een onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, de 1-meting in 2015, in 2018 de 2-meting en in 2021 de 3-meting. De informatie wordt gebruikt om per gemeente het sporten en bewegen voor deze doelgroep te verbeteren. Dit kan zijn door het creëren van aanbod op basis van een behoefte, het ondersteunen van de vereniging bij het verbeteren van aanbod/sportplek of het bestaande aanbod zichtbaarder te maken.