Sportservice Flevoland

Side Events

Door het organiseren van side-events kan het evenement andere doelgroepen aantrekken. Door side-events aan het evenement toe te voegen creëert u toegevoegde (maatschappelijke) waarde en is uw evenement aantrekkelijker voor sponsoren. Een side-event betekent dat u op tijd moet beginnen met keuzes maken én natuurlijk met de organisatie. De uitvoering van een side-event ligt bij de organisator zelf. Het is aan te raden om, bij het maken van een plan van aanpak voor het gehele evenement, de side-events meteen mee te nemen en eventueel mee te nemen in de subsidieaanvraag. Probeer in eerste instantie één side-event op te starten.

Voorbeelden
Het meest effectief is om voor verschillende doelgroepen iets aan te bieden:

  • Voeg amusement toe. Bijvoorbeeld in de vorm van muziek en horeca om bezoekers langer te laten blijven.
  • Ondernemersmarkt met bijvoorbeeld streekproducten en aanbod van de winkeliers. Kan mogelijk via de winkeliersvereniging. Dat trekt mensen het winkelcentrum in.
  • Voeg meerdere dagen en/of onderdelen toe. Hierdoor kunnen ook andere doelgroepen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een programma voor de jeugd in combinatie met online games, voor senioren of aangepast sporters in samenwerking met bijvoorbeeld een zorginstelling of een goed doel.
  • Een teamwedstrijd, waarin bedrijven en sportverenigingen het tegen elkaar kunnen opnemen.
  • Een VIP-bijeenkomst voor belangrijke sponsors en personen. Om bijvoorbeeld de start te zien en de uitreiking van de prijzen. Een VIP-ruimte in de buurt van de start/finish kan een goede toevoeging zijn.
  • Een E-sport of gamificatie toepassing als side-event.

Doelen en organisatie
De side-events die u organiseert, moeten een doel hebben. Wat sluit het beste aan en welke doelgroep is daarvoor belangrijk? Het doel is om meer mensen te verbinden aan de sport: dit kunnen dus bezoekers, deelnemers aan side-events of volgers op afstand zijn. Meer mensen die ook daadwerkelijk de sport in actieve zin gaan beoefenen is een bijvangst, maar in dit geval geen doel op zich.

Begin tijdig en maak iemand/een commissie verantwoordelijk. Organisatoren van evenementen zijn vaak gericht op het organiseren van het evenement zelf en niet zozeer op het economisch en maatschappelijk potentieel. Als er één of meerdere personen verantwoordelijk worden gemaakt voor de spin-off van het evenement dan komt de organisatie ook niet onder druk te staan als het evenement nadert en kan er vanaf het begin nagedacht worden over de effecten van het evenement. Daarnaast zit er veel tijd in de afstemming met tal van partijen, in het organiseren en verdelen en verwerven van de financiering.

Zorg voor een goede verbinding tussen het hoofd- en de side-events, zodat beide onderdelen het evenement levendig maken. Betrek bij het organiseren van de side-events partijen die de doelgroep kunnen bereiken. Als er een scholierencompetitie wordt georganiseerd, dan is het belangrijk om schoolinstellingen en een buurtsportcoach erbij te betrekken. Een bedrijvenonderdeel biedt lokale ondernemers en betrokkenen de mogelijkheid om mee te doen aan het evenement en is meteen een mogelijkheid om sponsorinkomsten te werven.

We denken graag met u mee bij de vorming van een plan rondom side-events. En natuurlijk kunnen wij het plan checken op volledigheid en haalbaarheid. Waar mogelijk kunnen wij u ondersteunen in het opzetten van een side-event. Neem contact op met: vanerp@sportflevo.nl