Sportservice Flevoland

Gemeente Almere

De gemeente Almere biedt subsidiemogelijkheden voor onder andere sport, kunst en cultuur, jeugd en onderwijs, het sociaal domein en duurzaamheid. Voor kortdurende activiteiten kan het hele jaar door subsidie aangevraagd worden. Let wel, doe dit tenminste 10 weken vóór aanvang van de activiteit.

Contact: stuur een mail naar subsidiebureau@almere.nl
Meer informatie: almere.nl/subsidies/subsidie-aanvragen / almere.nl/subsidies/soorten-subsidies

Evenementenfonds Almere City Marketing (ACM)
ACM voert namens de gemeente het grootstedelijk evenementenbeleid uit. Zij geven uitvoering aan het evenementenloket en zijn lid van de adviescommissie evenementen. Daarnaast kan ACM een select aantal evenementen financieel en promotioneel ondersteunen, als deze passen bij de stad, bezoekers van buiten trekken, positieve media-aandacht genereren en economisch spin-off geven aan de stad.

Contact: stuur een mail naar info@almere-citymarketing.nl
Meer informatie: almere-citymarketing.nl/evenementenfonds

Wijkbudget
Heb je een idee waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, jouw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Bijvoorbeeld het samen ondernemen sportieve activiteiten? Het kan klein of groot zijn, voor de straat, de hele buurt of zelfs voor een stadsdeel of de hele stad. Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget.

Contact: neem contact op met de gebiedssecretaris van jouw stadsdeel door te bellen naar 14036.
Meer informatie: almere.nl/subsidies/wijkbudget

Lokaal Sportakkoord
Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken, de focus hiervan verschilt per gemeente. Om de veranderingen te realiseren zijn kleine budgetten beschikbaar. Kijk daarom goed naar de lokale ambities. Sportaanbieders kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club. De thema’s zijn: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport.

Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Contact: Tom Sloetjes is aanspreekpunt namens SSF en NOC*NSF. Neem contact op door een mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl
Meer informatie: nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoord-voor-sportclubs

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.