Sportservice Flevoland

Gemeente Urk

Bij de gemeente Urk kan je een subsidie aanvragen binnen het sociaal domein. Een subsidie is op meerdere manieren mogelijk:

  • Structurele subsidie: bedoeld voor activiteiten die ieder jaar terugkeren. Vraag de subsidie aan voor 1 juli van het voorafgaande jaar. Voorbeeld: Wilt u subsidie aanvragen voor 2025? Dan dient u de aanvraag uiterlijk 30 juni 2024 in. Tegelijk met de subsidieafrekening van het voorgaande jaar.
  • Incidentele subsidie: bedoeld voor eenmalige activiteiten. U kunt hiervoor het hele jaar een aanvraag indienen. Vraag de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan, zodat het college hier op tijd een besluit over kan nemen. Vraag de subsidie schriftelijk en met een motivatie aan bij de gemeente. Voeg hier een begroting aan toe waarin ook staat wat uw eigen inkomsten en bijdragen zijn. De aanvraag kunt u via de post of digitaal indienen (gemeente@urk.nl).

Contact: neem contact op door te bellen naar  0527 – 68 98 68
Handige links: urk.nl/aanvragen-subsidies-sociaal-domein

Lokaal Sportakkoord
Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken, de focus hiervan verschilt per gemeente. Om de veranderingen te realiseren zijn kleine budgetten beschikbaar. Kijk daarom goed naar de lokale ambities. Sportaanbieders kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club. De thema’s zijn: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport.

Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Contact: Tom Sloetjes is aanspreekpunt namens SSF en NOC*NSF. Neem contact op door een mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl
Meer informatie: nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoord-voor-sportclubs

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.