Sportservice Flevoland

Gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde kan subsidies geven aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van onder andere sport, cultuur, maatschappelijk werk, welzijn en vrijetijdsbesteding. Doel van de subsidie kan zijn: “het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van Zeewolde” of “het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Zeewolde”.

Een subsidie kan worden aangevraagd:

  • Voor jaarlijks terugkerende activiteiten: U levert uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak het aanvraagformulier in. Naast een algemeen formulier zijn er specifieke aanvraagformulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
  • Voor een eenmalige activiteit: U levert ten minste 12 weken voor de start van de activiteit het aanvraagformulier in.

Contact: neem contact op door te bellen naar 036-5229522
Handige links: zeewolde.nl/subsidie-aanvragen-en-verantwoorden

Lokaal Sportakkoord
Elke gemeente legt in een lokaal sportakkoord vast welke veranderingen men lokaal wil bereiken, de focus hiervan verschilt per gemeente. Om de veranderingen te realiseren zijn kleine budgetten beschikbaar. Kijk daarom goed naar de lokale ambities. Sportaanbieders kunnen zich op meerdere manieren aansluiten bij het Sportakkoord:

Door contact op te nemen met de lokale ‘regiegroep’. Dit is een groep van lokale organisaties die betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord. Sportclubs kunnen via het lokale Sportakkoord van hun gemeente zien wie dit zijn en bepalen waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van de club. De thema’s zijn: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen, Ruimte voor sport en bewegen en Maatschappelijke waarde van topsport.

Sportclubs kunnen in contact komen met lokale clubondersteuners in hun gemeente. Zij helpen je verder door op zoek te gaan naar passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in.

Contact: Tom Sloetjes is aanspreekpunt namens SSF en NOC*NSF. Neem contact op door een mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl
Meer informatie: nocnsf.nl/sportakkoord/sportakkoord-voor-sportclubs

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.