Sportservice Flevoland

Verduurzamen sportaccommodaties

Sportverenigingen geven jaarlijks veel geld uit aan de accommodatie. Aan huur, maar ook aan bijvoorbeeld verlichting en verwarming. En vooral bij die laatste twee, valt nog wel wat te besparen door te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van LED (veld)verlichting, betere isolatie, efficiënter inregelen van verwarming en ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook een kleinere aanpassing zoals het plaatsen van een (slimme) tussenmeter kan al een verschil maken.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Sportservice Flevoland hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland te helpen met het verduurzamen van hun accommodatie. Door samen te werken willen wij zorgen voor een maximale impact en kunnen alle sportverenigingen en -accommodaties in Flevoland rekenen op hulp, advies en financieringsmogelijkheden.

Gratis verduurzamingstraject met energiescan

EEF en Sportservice Flevoland bieden sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland de uitvoering van een gratis energiescan aan. Op basis van deze energiescan wordt een verduurzamingsplan gemaakt. Dit wordt vervolgens (gratis) gezamenlijk doorlopen zodat u weet welke stappen u op korte-, middellange- of lange termijn kan nemen. Daarnaast wordt toegelicht wat voor rendement en welke terugverdientijd er gepaard gaat met de te nemen stappen. Zo kunnen we u met het verduurzamingstraject van A to Z begeleiden, van een energiescan tot aan de realisatie en financiering van de betreffende maatregelen.

Interessant voor uw vereniging/accommodatie? Neem dan contact op met Robbert Bonsink (Bonsink@sportflevo.nl)

Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject is gratis aan te vragen. In onderstaande stappen wordt u begeleid door partijen zoals EEF, de Flevolandse Energieagenda (FEA) en Green Sports. De energiescan is een nulmeting of start, gevolgd door het begeleidingstraject. Het traject bevat de volgende stappen:

  1. Energiescan van de accommodatie (0-meting) & bepalen ambities
  2. Gefaseerd plan van aanpak opstellen
  3. Begeleiding offerte traject, met onafhankelijke offertecheck
  4. Uitwerken business cases, financiën en subsidies (o.a. BOSA)
  5. Ondersteuning tijdens realisatie en monitoring

Het hele stappenplan hebben wij gebundeld in een informatieflyer. Hierin vindt u ook een aantal succesvolle Flevolandse voorbeelden. Deze kunt u hier gratis downloaden om nog eens rustig door te lezen.

Duurzaamheidsatlas

De sportsector moet vergroenen om de sport toekomstbestendig en betaalbaar te houden. De nieuwe Duurzaamheidsatlas laat zien dat het kan door middel van voorbeelden van verduurzaming bij sportaccommodaties. Hoe verduurzamen andere sportclubs en accommodatie-eigenaren hun sportaccommodatie? Welke subsidies hebben zij gebruikt? En welke tips kunnen zij geven? Deze atlas geeft inzicht in verduurzaming in de praktijk.

Flevolandse voorbeelden

Er hebben al een aantal mooie verduurzamingstrajecten in Flevoland plaatsgevonden. Zo investeert voetbalvereniging Nagele in ledverlichting op twee trainingsvelden. Sportverenigingen in de Noordoostpolder pakken de verduurzaming gezamenlijk aan en op sportcomplex de Rietlanden in Lelystad zijn 1410 zonnepanelen neergelegd. Bij voetbalclub S.V. Batavia’90 uit Lelystad heeft de bewustwording na de energiescan het energieverbruik fors laten dalen. Klik op de afbeelding voor het verduurzamingsvoorbeeld van SV Batavia ’90. En BSC Almere bespaart na het verduurzamingstraject ruim €8.000,- per jaar!

Mooie voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen die als inspiratie kunnen dienen om ook bij uw sportvereniging met verduurzamen aan de slag te gaan!

Klik hier om de Virtuele Bustour terug te kijken en klik hier om het FEA Kenniscafé Verduurzaming en Sport terug te kijken.

Onze partners

Wij kunnen verduurzamingstrajecten aanbieden dankzij de samenwerking met partners.

             
      

Wat doen wij nog meer voor verenigingen?

Sportverenigingen lopen tegen allerlei problemen aan: een tekort aan vrijwilligers, het voldoen aan de wet- en regelgeving en vergrijzing van de vereniging/het bestuur bijvoorbeeld. In opdracht van Flevolandse gemeenten adviseren wij sportverenigingen op al deze en andere vlakken. Daarnaast organiseren wij ook cursussen en expertmeetings met verschillende thema’s. Wil je weten waar je ons voor in kunt schakelen? Ga dan naar Verenigingsondersteuning.

Nu al energie besparen?

 Drie tips van EEF

Het dichtblijven van clubgebouwen en sportkantines door de corona maatregelen bood wél mogelijkheden met betrekking tot het besparen van energie: “elk nadeel heeft zijn voordeel”! Ook nu de accommodaties (gelukkig) alweer even open zijn, is het goed om energie en dus ook kosten te blijven besparen. EEF geeft hier alvast een aantal eenvoudige tips:

1.  Zet vriezers en koelkasten zoveel mogelijk uit
2.  Beperk slurpverbruik van apparaten
3.  Laat lichten niet onnodig aan staan

Lees meer