Sportservice Flevoland

Vergunningen

Wil je een sportevenement organiseren voor publiek, dan heb je een evenementenvergunning nodig. Houd er rekening mee dat de specifieke vereisten voor vergunningen en de procedure kunnen variëren afhankelijk van je locatie en het type sportevenement. Het is daarom van essentieel belang om contact op te nemen met jouw gemeente en de richtlijnen die zij op de website hebben staan op te volgen. Het is raadzaam om dit proces ruim van tevoren te starten om voldoende tijd te hebben om alle benodigde vergunningen te verkrijgen voordat het evenement plaatsvindt.

Gemeente Almere
Wil je een sportevenement organiseren voor publiek? Dan heb je een evenementenvergunning nodig. Is het een klein evenement, dan is het vergunningvrij of hoef je alleen een melding te doen bij de gemeente. Dit kan als jouw evenement aan de  eisen voldoet en niet in het stadscentrum of op het Almeerderstrand plaatsvindt. De aanmeldingsprocedure geldt ook niet voor indoor sportevenementen; deze kunnen zich melden bij het Sportbedrijf Almere.

Een evenementenvergunning vraag je digitaal aan. Vraag uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt, de evenementenvergunning aan (8 weken voor kleine evenementen). Let op! Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd.

Contact: stuur een mail naar, bel naar 14 036 of maak gebruik van het contactformulier.
Handige links: almere.nl/bouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/vergunningen/evenementenvergunning / almere.nl/bouwen/vergunningen-toezicht-handhaving

Gemeente Dronten
Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Is uw activiteit voor iedereen toegankelijk (let op: hiervan kan ook sprake zijn als er kaarten worden verkocht of reclame wordt gemaakt)? En, heeft uw activiteit als hoofddoel om het publiek te vermaken? Als u beide vragen kan beantwoorden met ‘ja’ dan is er sprake van een evenement. Dit houdt in dat u dan een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding moeten doen.

Is uw evenement vergunning plichtig? Let er dan op dat het aanvraagformulier minimaal 12 weken voor het evenement wordt opgestuurd. Heeft u geen vergunning nodig, maar heeft u een meldingsplicht? Dan is het belangrijk dat dit formulier minimaal 15 werkdagen voor het evenement is opgestuurd.

Contact: stuur een mail naar evenementen@dronten.nl.
Handige links: dronten.nl/direct-regelen/ondernemen/vergunningen-ondernemers/evenement-organiseren-melding-of-vergunning

Gemeente Lelystad
Een gemeentelijke evenementenvergunning is nodig voor het organiseren van een evenement en/of festiviteit in de openbare ruimte, die niet onder de omschrijving van een buurt- of straatfeest valt. De gemeente Lelystad heeft een samenwerkingsovereenkomst met stichting Evenementen Coördinatie Lelystad (ECL). ECL is het voorportaal voor het aanvragen van evenementenvergunningen en, adviseert bij het samenstellen van de benodigde bijlagen. U kunt zelf de aanvraag indienen bij de gemeente Lelystad, die aan de hand van wet- en regelgeving besluit tot afgeven of weigeren van de vergunning. U kunt bij ECL vooraf informeren of uw activiteit/evenement vergunningplichting is.

Contact: stuur een mail naar info@lelystadevenementen.nl of neem telefonisch contact op via 0320-232173.
Handige links: lelystadevenementen.nl/evenement-organiseren / lelystad.nl/Evenementenvergunning

Gemeente Noordoostpolder
Een vergunningaanvraag voor een evenement dient u minimaal 8 weken van tevoren in. U moet een vergunning aanvragen als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • Er komen meer dan 100 bezoekers
  • Het evenement vindt plaats tussen 0.30 en 08.00 uur
  • U speelt muziek af na 23.00 uur of voor 07.00 uur
  • U neemt tijdens het evenement de rijbaan of het (brom)fietspad in of hindert het verkeer (waaronder hulpdiensten, als die er langs zouden moeten)
  • U plaatst objecten die elk meer dan 10 vierkante meter innemen

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Contact: Bel dan (0527) 63 39 11 of mail naar info@noordoostpolder.nl
Handige links: noordoostpolder.nl/evenement-organiseren

Gemeente Urk
Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.  Vul het aanvraagformulier in en stuur deze ondertekend terug naar de gemeente. Doe dit ruim van tevoren. In ieder geval 12 weken voordat u de evenementenvergunning wilt gebruiken. Het is aan te raden uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 14 weken van tevoren). Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Houdt u daar rekening mee! De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Om een vergunning aan te vragen geeft u door (als het goed is staan deze zaken in uw plan):

  • Waarom u het evenement organiseert
  • Wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
  • Hoeveel mensen u verwacht
  • Welke activiteiten er plaatsvinden
  • Als de politie een beveiligingsplan adviseert moet de aanvraag aangevuld worden met een beveiligingsplan.

Contact: neem contact op door te bellen naar  0527 – 68 98 68
Handige links: urk.nl/evenement-organiseren

Gemeente Zeewolde
Voor evenementen met maximaal 100 deelnemers, zoals fietstoer- en wandeltochten doet u een melding. Als u voor een dergelijk evenement gebruik wilt maken van de openbare weg of een parkeerterrein, heeft u wel eerst de toestemming van de gemeente nodig. Het evenement meldt u uiterlijk 1 week van tevoren aan. Onder de middelgrote categorie vallen evenementen met 100 tot 500 deelnemers, zonder live-optredens van bands of dj’s of risicovolle activiteiten. Er wordt geen inzet van hulpdiensten verwacht. U vraag een vergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aan. De evenementen uit deze categorie moeten van tevoren worden aangemeld. De gemeente Zeewolde plaatsen de evenementen op de regionale evenementenkalender. De gemeente vraagt advies aan politie, brandweer en andere specialisten en stelt de vergunning op, eventueel met aanvullende voorschriften.

Evenementen met meer dan 500 deelnemers vallen onder de categorie groot evenement. Hoewel de vergunninghouder primair verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid van de bezoekers op het evenemententerrein, zal extra politie-inzet vereist zijn om de orde en veiligheid ook buiten het evenemententerrein te kunnen handhaven. Daarom moeten evenementen uit deze categorie ruim van tevoren aangemeld worden. De gemeente Zeewolde plaatst de evenementen dan op de regionale evenementenkalender. In verband met de terinzagelegging en afstemming tussen organisator en hulpdiensten moet de vergunning uiterlijk 14 weken van tevoren aangevraagd worden.

Contact: neem contact op door te bellen naar 036-5229522
Handige links: zeewolde.nl/evenement-organiseren

© 2024 Sportservice Flevoland
Powered by iClicks