Sportservice Flevoland

Nieuws

Vrijwilligerscentrale Lelystad

Datum:

Vrijwilligers zijn een belangrijke spil in onze samenleving, zeker ook in de sport. Zonder vrijwilligers kunnen verenigingen niet draaien en sportevenementen niet georganiseerd worden. Toch blijkt het steeds lastiger om deze toppers te vinden en te behouden, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat mensen wel willen. Waar gaat het dan mis? Blijkbaar kunnen vraag en aanbod elkaar nog niet goed vinden. Eén van de redenen voor Sportservice Flevoland om meer aandacht te geven aan de verschillende vrijwilligerscentrales die Flevoland rijk is. Want wist je dat iedere gemeente in Flevoland heeft een eigen vrijwilligerscentrale heeft? De komende maanden lichten wij iedere maand een andere vrijwilligerscentrale uit. We starten met Vrijwilligerscentrale Lelystad.

Vrijwilligerscentrale Lelystad
De Vrijwilligerscentrale Lelystad is een breed platform voor al het vrijwilligerswerk in Lelystad, zowel op het gebied van welzijn als van sport. Opgezet voor alle inwoners uit de stad. Het doen van vrijwilligerswerk biedt vele voordelen. Het is goed voor je gezondheid, je blijft langer fit en je ontmoet nieuwe mensen. Het is ook heel dankbaar en zinvol werk want je kunt écht van betekenis zijn voor een ander. 

Netwerkevent
De vrijwilligerscentrale vindt het dan ook heel belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. Daarom organiseert zij op 15 april ´Samen doen´, een netwerkevent voor alle maatschappelijke organisaties, stichtingen en (sport)verenigingen in Lelystad. Iedereen is hierbij van harte welkom: vrijwilligerscoördinatoren, bestuurders van organisaties en iedereen die direct te maken heeft met het werken met en aansturen van vrijwilligers.

We gaan het ‘Samen doen’
Hoe kunnen we meer en beter met elkaar samenwerken binnen het vrijwilligerswerk en het werken met vrijwilligers? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? We zijn allemaal op zoek naar mogelijkheden en hebben met dezelfde uitdagingen te maken, terwijl het antwoord vaak dichterbij ligt dan we denken. Tijdens het netwerkevent wordt hier met elkaar dieper op ingegaan. Het wordt een interactieve en vooral ook een hele leuke avond.

Programma ‘Samen doen’
17.30 uur inloop en een hapje eten
18.30 uur aanvang programma
20.15 uur napraten en netwerkborrel
20.45 uur einde

Vragen?
Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale via telefoon 0320-707159 of e-mail vrijwilligerscentrale@welzijnlelystad.nl

Wil je meer weten over de Vrijwilligerscentrale Lelystad of je als aanbieder óf vrijwilliger aanmelden? Ga dan naar https://www.vrijwilligerslelystad.nl/.