Sportservice Flevoland
advies en ondersteumomg

Wat is een lokaal sportakkoord?

Samen afspraken maken

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Dronten kunnen realiseren. Een lokaal sportakkoord maken we samen: sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven hebben de kans om hun stem te laten horen.

Iedere gemeente steld een Sportformateur aan om het proces te begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord. Twee Flevolandse gemeenten hebben Sportservice Flevoland gevraagd deze taak op zich te nemen: Dronten en Urk. Het lokaal sportakkoord gaat in op de volgende punten:

  • Waarmaken van gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen.
  • Vastleggen wat we gaan doen, welke nieuwe initiatieven er worden genomen en welke versterkt.
  • Samen beslissen over de inhoud en verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering.

Ambities Sportakkoord

Het doel van een Lokaal Sportakkoord is om het Nationaal Sportakkoord lokaal of regionaal te vertalen. Hierin staan zes ambities centraal:

  • Inclusief sporten en bewegen: Ieder persoon een leven lang plezier laten beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of sociale positie.
  • Duurzame sportinfrastructuur: exploitatie van sportaccommodaties sterk verbeteren, openbare ruimte beweegvriendelijk ingerichten en alle sportaccommodaties verduurzamen.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: Sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en bereikbaar blijft.
  • Positieve sportcultuur: Iedereen overal veilig, zorgeloos en met plezier laten sporten.
  • Van jongs af aan vaardig bewegen: Meer kinderen (0-12 jaar) voldoen aan de beweegnorm en hun motorische vaardigheden nemen toe.
  • Topsport die inspireert: de zesde ambitie krijgt later eenzelfde uitwerking.