Sportservice Flevoland

Subsidies

Subsidies

Vraagt u een subsidie aan bij de overheid? Doe dit dan tijdig! Naast eenmalige subsidies is het  ook mogelijk om voor meerdere jaren een bijdrage te ontvangen. Hiervoor dient u duidelijk te maken wat de meerwaarde van het evenement is voor de regio en hoe het aandeel subsidie ten opzichte van private gelden kan dalen. Er zit verschil tussen het aanvragen van gemeentelijke subsidie en provinciale subsidie. Vaak is subsidie een stimulans om het evenement van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat de organisatie na een aantal jaren ook zonder overheidssteun kan bestaan.

Gemeentelijke subsidie

Bij het aanvragen van gemeentelijke subsidies is het belangrijk om de maatschappelijke waarde van het evenement te omschrijven. Andere belangrijke onderdelen zijn: samenwerking met andere organisaties, aanbod voor de inwoners, betrekken van verschillende doelgroepen, beperken van overlast en het imago van het dorp/de stad positief beïnvloeden. Bekijk hier de subsidiemogelijkheden en contactpersonen per gemeente.

Gemeente Almere
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Gemeente Lelystad
Gemeente Dronten
Gemeente Dronten
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde
Gemeente Zeewolde

Provinciale subsidie

Bij het aanvragen van een provinciale subsidie is het goed om aandacht te besteden aan de waarden passend bij Flevoland (water, ruimte, lucht). Andere belangrijke onderdelen zijn: de economische waarde van het evenement en het aantal bezoekers van buiten Flevoland.

Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Houd er rekening mee dat de Provincie Flevoland nooit meer dan 30% van de totale begroting vergoedt. Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Voor toekenning van subsidie voor projecten, gericht op de organisatie van een topsportevenement, gelden een aantal criteria. Zie voor meer informatie over deze criteria de website van de Provincie Flevoland.

De volledige subsidieaanvraag is uiterlijk 1 oktober in het bezit van de Provincie Flevoland, in het jaar vóór het jaar waarin uw project plaatsvindt.

De provincie heeft maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Contact: wij als provinciale sportorganisatie denken graag met u mee. Neem hiervoor contact op met Maarten van Erp of Mandy van Bleijswijk door een mail te sturen naar info@sportflevo.nl.

Handige links: flevoland.nl/loket/loketoverview/sport,-subsidie-6458

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.