Sportservice Flevoland

Subsidies

Subsidies

Vraagt u een subsidie aan bij de overheid? Vraag deze tijdig aan! Het is ook mogelijk om voor meerdere jaren een bijdrage te ontvangen. Hiervoor moet u duidelijk maken wat de meerwaarde is van het evenement voor de regio en hoe het aandeel subsidie ten opzichte van private gelden kan dalen. Er zit verschil tussen het aanvragen van gemeentelijke subsidie en provinciale subsidie. Vaak is subsidie een stimulans om het evenement van de grond te krijgen. De organisatie moet meestal na een aantal jaren ook zonder overheidssteun kunnen bestaan.

Gemeentelijke subsidie
Het is belangrijk om de maatschappelijke waarde van het evenement te omschrijven. Andere belangrijke onderdelen zijn: samenwerking met andere organisaties, aanbod voor de inwoners, betrekken van verschillende doelgroepen, beperken van overlast en het imago van het dorp/de stad positief beïnvloeden. Bekijk hier de subsidiemogelijkheden en contactpersonen in uw gemeente.

Gemeente Almere
Gemeente Almere
Gemeente Lelystad
Gemeente Lelystad
Gemeente Dronten
Gemeente Dronten
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Urk
Gemeente Urk
Gemeente Zeewolde
Gemeente Zeewolde

Provinciale subsidie
Bij het aanvragen van een provinciale subsidie is het goed om aandacht te besteden aan de waarden passend bij Flevoland (water, ruimte, lucht). Andere belangrijke onderdelen zijn: de economische waarde van het evenement en het aantal bezoekers van buiten Flevoland. Bekijk hier de subsidiemogelijkheden en de contactpersoon bij de provincie Flevoland.

Wanneer u projecten organiseert die bijdragen aan de versterking van de lokale sportinfrastructuur of waar relaties worden gelegd tussen sportaanbieders en onderwijs, welzijn en gezondheid, kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Het topsportevenement is gericht op een van de kernsporten (watersport, triathlon), of wordt door de provincie aangemerkt als bijzonder sportevenement met (inter)nationale uitstraling. Houd er rekening mee dat de Provincie Flevoland nooit meer dan 30% van de totale begroting vergoedt. Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Voor toekenning van subsidie voor projecten, gericht op de organisatie van een topsportevenement, gelden een aantal criteria. Zie voor meer informatie over deze criteria de website van de Provincie Flevoland. Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt. Neem kennis van de provinciale sportnota. Hierin staat het beleid van de provincie beschreven.

Neem ook kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023. Hierin zijn de regels opgenomen.

Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier.

De volledige subsidieaanvraag is uiterlijk 1 oktober in het bezit van de Provincie Flevoland, in het jaar vóór het jaar waarin uw project plaatsvindt.

De provincie heeft maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na de ontvangst van uw aanvraag.

Contact: wij als provinciale sportorganisatie denken graag met u mee. Neem hiervoor contact op met Maarten van Erp of Mandy van Bleijswijk door een mail te sturen naar info@sportflevo.nl.
Handige links: flevoland.nl/loket/loketoverview/sport,-subsidie-6458

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van de begroting, strategie voor sponsorwerving en/of het meekijken van een subsidieaanvraag? We denken en schrijven graag met u mee. We beoordelen ook in hoeverre dit aansluit bij de taken en doelen van de overheden voor een eventuele subsidieaanvraag.